Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 13:33:58

Ärende 2023-103439

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om tillstånd om ändring av en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 170 kV luftledning vid Viscariagruvan, från den nya nätstationen till anslutningspunkten. I Kiruna kommun i Norrbottens län.

Senaste dag för yttrande

2024-09-18

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.