Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-25 14:02:07

Artikel 75.2 Fastställande av avgift eller annan lämplig mekanism för att täcka nominerade elmarknadsoperatörers kostnader för att inrätta, ändra och driva den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen

Status

Ei:s beslut Pdf, 244.8 kB.

Frågor

Kontakta oss gärna om du har frågor om ärendet.

Diarienummer

2021-100263