Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3)

Status

Pågående.

Minst vart fjärde år ska Ei bedöma ifall det finns tillräckliga möjligheter till risksäkring för marknadsaktörer i svenska elområden. Ifall risksäkringsmöjligheterna bedöms vara otillräckliga kan Ei och den andra behöriga tillsynsmyndigheten vid elområdesgränsen begära att långsiktiga överföringsrättigheter alternativt något eller några andra finansiella instrument introduceras (artikel 30.5 FCA-förordningen).

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–100249