Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-09 11:07:01

Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter

Status

Ei:s beslut Pdf, 3 MB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2017-100719