Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-26 23:34:51

Artikel 62(2) Ansökan om undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

Den 14 januari 2022 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till undantag från anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering.

Ei ska nu analysera det framtagna förslaget.

Svenska kraftnäts ansökan om uppskov för anslutning till den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering Pdf, 441.1 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet i juni 2022.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022-100136