Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 15:00:29

Artikel 51.2 Gemensamma avräkningsregler för oavsliktliga energiutbyten mellan synkronområden

Status

I december 2019 godkände Ei förslaget.

Ei:beslut Pdf, 221.7 kB.

Metod för gemensamma avräkningsregler för alla oavsiktliga energiutbyten mellan synkronområden som ett resultat av frekvenshållningsprocessen och rampbegränsningar Pdf, 1 MB. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100279