Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-26 17:01:44

Artikel 50.4 Gemensamma avräkningsregler för avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden

Status

I maj 2020 godkände Ei förslaget.

Ei:beslut Pdf, 288.7 kB.

Metod avseende gemensamma avräkningsregler för alla avsiktliga energiutbyten mellan synkronområden som ett resultat av frekvenshållningsprocessen och rampbegränsningar  Pdf, 3 MB.(engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100277