Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 44(3) Förslag till ytterligare avräkningsmekanism

Ei kommer att analysera Svenska kraftnäts förslag till ytterligare avräkningsmekanism.

Enligt artikel 44(3) i förordning (EU) 2017/2195 (EB) får varje relevant systemansvarig för överföringssystem utarbeta ett förslag till en ytterligare avräkningsmekanism som är åtskild mekanismen för avräkning av obalanser för att reglera upphandlingskostnaderna för balanskapacitet i enlighet med kapitel 5 i EB, administrativa kostnader och andra kostnader för balansering. Den ytterligare mekanismen för avräkning ska gälla för balansansvariga parter.

Ei kommer att bedöma ansökan om förslag till ytterligare avräkningsmekanism.

Status

Den 5 februari 2021 inkom Svenska kraftnät med en ansökan enligt artikel 44(3) i EB om förslag till ytterligare avräkningsmekanism.

I april 2021 fattade Ei beslut om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs.

Svenska kraftnät ska inkomma med ett reviderat förslag senast i juni 2021.

Svenska kraftnäts förslagPDF

Ei:s ändringsbegäranPDF

Ei förväntas fatta beslut

Sommaren 2021

Frågor

Har ni frågor om ärendet är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–100232