Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Artikel 41(1) Ändring av metod för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden

Status

Den 30 juni 2021 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till ändring av metod för marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Norden.

Ei har nu 6 månader på sig att, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheten antingen godkänna förslaget eller begära ändringar om det krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

Förslag till ändring av metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden för kapacitetsberäkningsregionen Norden Pdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Engelska)

Ei förväntas fatta beslut i ärendet december 2021.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–102561