Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Hansa

Status

I maj 2021 återkallades förslaget.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–102733