Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Status

I december 2019 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga berörda tillsynsmyndigheter, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

I juni 2020 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs. Förslaget har därför skickats tillbaka till Svenska kraftnät som nu har 2 månader att inkomma med ett reviderat förslag.

I augusti 2020 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag. Ei ska nu inom två månader, tillsammans med övriga berörda tillsynsmyndigheter, analysera det reviderade förslaget.

I oktober 2020 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs. Förslaget har därför skickats tillbaka till Svenska kraftnät som nu har 2 månader på sig att inkomma med ett reviderat förslag.

I december 2020 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag. Ei ska nu inom två månader, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter, analysera det reviderade förslaget.

I februari 2021 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att det reviderade förslaget inte kan godkännas. Förslaget har därför hänskjutits till ACER. ACER har nu 6 månader på sig att revidera förslaget och godkänna en metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Svenska kraftnäts förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden Pdf, 785.6 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Ändringsbegäran Pdf, 106.9 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Svenska kraftnäts reviderade förslag till metod Pdf, 506.8 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Ändringsbegäran Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Svenska kraftnäts reviderade förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden Pdf, 282.7 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–103245