Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-29 11:05:43

Artikel 41 Metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum