Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-23 14:34:30

Artikel 38 Ändring av tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet

Status

I september 2022 inkom Svenska kraftnät med en begäran om ändring av metoden för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet för det nordiska synkronområdet samt Danmark elområde 1 (DK1).

Ei kommer nu, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet Pdf, 135.4 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet mars 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102822