Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-05 07:09:01

Artikel 37 Nytt metodförslag för kapacitetsberäkningsmetod i balanseringstidstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum

Status

I april 2023 inkom Svenska kraftnät med en nytt metodförslag angående kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen i kapacitetsberäkningsregion Baltikum enligt artikel 37(3) EBGL.

Ei kommer nu, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Baltikum, analysera förslaget.

Svenska kraftnäts metodförslag för kapacitetsberäkningsmetod i balanseringstidstidsramen för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum Pdf, 685.2 kB.(engelska)

Ei förväntas fatta beslut i ärendet oktober 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–103656