Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-03 13:57:49

Artikel 34 Undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

I september 2022 inkom Svenska kraftnät med en ansökan om undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (mFRR) för det nordiska synkronområdet samt Danmark elområde 1 (DK1).

Ei kommer nu, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera ansökan.

Svenska kraftnäts ansökan undantag från att tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter avseende mFRR-balanskapacitet Pdf, 130 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet mars 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102821