Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 11:14:11

Artikel 33(1) Förslag till fastställandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet i DK 2 och Sverige