Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-24 01:02:47

Artikel 33(1) Förslag till fastställandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet

Status

Den 3 september 2021 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till fastställandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet. Svenska kraftnät har tillsammans med den danska systemoperatören tagit fram förslaget.

Ei ska nu analysera det framtagna förslaget, i samarbete med den danska tillsynsmyndigheten. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheten antingen godkänna förslaget eller begära ändringar om det krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

Svenska kraftnäts förslag till fastställandet av gemensamma och harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av FCR-balanskapacitet Pdf, 1.1 MB. engelska

Ei förväntas fatta beslut i ärendet i slutet av 2021.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–103032