Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-04-01 04:08:25

Artikel 33 Harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

I september 2022 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av balanskapacitet avseende frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering (mFRR) för det nordiska synkronområdet samt Danmark elområde 1 (DK1).

Ei kommer nu, tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Svenska kraftnäts förlag till harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling av mFRR-balanskapacitet Pdf, 191.7 kB.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet mars 2023.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–102820