Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-30 01:15:30

Artikel 33 Ändring av metod för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling avseende frekvenshållningsreserver

Status

I juni 2023 godkände Ei förslaget.

Ei:s beslut Pdf, 246.6 kB.

Svenska kraftnäts förslag till ändring av metoden för harmoniserade regler och processer för utbyte och upphandling avseende FCR-balanskapacitet Pdf, 379.6 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022–103302