Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Artikel 30 Ändring av metod för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser

Status

Den 26 augusti 2021 inkom Entso för el, för alla systemoperatörers räkning, med en ändringsbegäran avseende metoden för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser.

Acer har nu 6 månader på sig att, tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter, analysera förslaget.

Begäran av ändring avseende metod för prissättning av balansenergi och kapacitet mellan elområden som används för utbyte av balansenergi eller för att driva processen för nettning av obalanser Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster. (engelska)

Acer förväntas fatta beslut i ärendet februari 2022.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021–102410