Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-08 17:01:09

Artikel 21 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med automatisk aktivering