Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-29 09:26:28

Artikel 20 Europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering