Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-02 00:01:36

Artikel 20 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering