Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-02 20:56:12

Artikel 20 Ändring av europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering

Status

Den 31 mars 2022 inkom Entso för el med ett förslag till Acer avseende ändring av genomföranderamen för den europeiska plattformen för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering.

Acer har nu 6 månader på sig att, tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter, analysera förslaget och besluta om ändring av metoden.

Förslag till ändring av genomföranderam för en europeisk plattform för utbyte av balansenergi från frekvensåterställningsreserver med manuell aktivering Pdf, 177.6 kB. (engelska)

Acer förväntas fatta beslut avseende förslaget i september 2022.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2022-101847