Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 09:45:05

Artikel 18 Villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Status

Den 18 juni 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter.

I februari 2019 fattade Ei beslut om att villkoren inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs.

I april 2019 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag.

I januari 2020 fattade Ei beslut om att villkoren inte kunde godkännas eftersom alla ändringar som Ei tidigare hade framförts inte hade omhändertagits.

I november 2020 inkom Svenska kraftnät med ett omarbetat förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Förslaget har därefter omarbetats av Ei och även Svenska kraftnät har kompletterat ärendet med ett nytt omarbetat förslag.

Innan Ei tar beslut i ärendet vill Ei veta vad de som berörs tycker och vilket stöd förslaget har. Ei väljer därför att samråda med intressenter fram tills 16 februari 2023.

Samråd om förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter

Svenska kraftnäts förslag till villkor för balansering Pdf, 215.5 kB.

Ei:s ändringsbegäran Pdf, 260.9 kB.

Svenska kraftnäts reviderade förslag Pdf, 490 kB.

Ei:s ändringsbegäran på reviderat förslag Pdf, 290.8 kB.

Svenska kraftnäts reviderade förslag till villkor avseende balansering Pdf, 402.7 kB.

Svenska kraftnäts skrivelse från september 2022 Pdf, 607.1 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100280