Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-29 10:04:32

Artikel 18 Villkor avseende balansering för balansansvariga och balanstjänsteföretag

Status

Den 18 juni 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter.

I februari 2019 fattade Ei beslut om att villkoren inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs.

I april 2019 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag.

I januari 2020 fattade Ei beslut om att villkoren inte kunde godkännas eftersom alla ändringar som Ei tidigare hade framförts inte hade omhändertagits.

Svenska kraftnät ska inkomma med ett reviderat förslag senast i september 2020.

I november 2020 inkom Svenska kraftnät med ett omarbetat förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Ei ska nu analysera det inkomna förslaget.

Ei handlägger för närvarande ärendet med intentionen att revidera det inkomna förslaget. Ei överväger att konsultera marknadsaktörer innan något beslut tas i ärendet.

Svenska kraftnäts förslag till villkor för balansering Pdf, 215.5 kB.

Ei:s ändringsbegäran Pdf, 260.9 kB.

Svenska kraftnäts reviderade förslag Pdf, 490 kB.

Ei:s ändringsbegäran på reviderat förslag Pdf, 290.8 kB.

Svenska kraftnäts reviderade förslag till villkor avseende balansering Pdf, 402.7 kB.

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–100280