Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:44:42

Artikel 38 Tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet

Status

I juli 2020 godkände Acer förslaget.

Acer:s beslut för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet Länk till annan webbplats. (engelska)

Metod för tillämpning av marknadsbaserad tilldelningsprocess för balanskapacitet Länk till annan webbplats. (engelska)

Frågor

Har du frågor om ärendet är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–102455