Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 01:11:50

Artikel 37(3) Kapacitetsberäkningmetoden för balanstidsramen i den kapacitetsberäkningregionen Norden

Status

I december 2022 inkom Svenska kraftnät med en nytt metodförslag angående kapacitetsberäkningsmetod för balanseringstidsramen i kapacitetsberäkningsregion Norden enligt artikel 37(3) EBGL.

Ei kommer nu, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen Nordic, analysera förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet oktober 2023.

Svenska kraftnäts metod Pdf, 326.7 kB. (engelska)

Frågor

Kontakta oss gärna om du har frågor om ärendet.

Diarienummer

2022–103603