Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 05:49:02

Artikel 16.8 undantag från kravet att göra 70 procent av sammanlänkningskapacitet tillgänglig för marknadsaktörer

Status

Pågående ärenden

Affärsverket svenska kraftnät AB inkom med ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) den 6 oktober 2021. Ei handlägger nu det aktuella ärendet (ärendenummer 2021-102881).

För mer information läs Ei:s nyhet 2021-10-21 Svenska kraftnät ansöker om undantag från 70 procentkravet

Avslutade ärenden

I december 2020 godkände Ei undantaget.

Ei:s beslut 2020-102975 Pdf, 312.9 kB.

I december 2019 godkände Ei undantaget.

Ei:s beslut 2019-102946 Pdf, 378.5 kB.

Frågor

Har du frågor om detta ärende är du välkommen att kontakta oss.

Ärendenummer

2021-102881

2020-102975

2019-102946