Prirodnom gasu

Možete promijeniti prodavača prirodnog gasa, ali ne i distributera gasa. S obzirom da postoje razlike u cijeni između ovih firmi možete uštedjeti dosta novca ako, recimo, mijenjate najskuplju za najjeftiniju od ovih firmi.

Na ovaj način možete promijeniti prodavača prirodnog gasa

  • Možete uporediti cijene na stranici Gaspriskollen koju vodi ustanova Konsumenternas Energimarknadsbyrå.
  • Ako želite promijeniti prodavača prirodnog gasa kontaktirajte novog prodavača i dogovorite se o novom ugovoru. Novi prodavač će onda, zajedno sa Vašim isporučiteljem prirodnog gasa, obaviti sve ostalo što je potrebno oko izmjene ugovora.
  • Mislite na to da promjena ugovora za novi, dok vrijeme starog ugovora još uvijek traje, nije besplatna.
  • Kad ste zaključili ugovor Vaš novi prodavač gasa će poslati prijavnicu o promjeni ugovora Vašem isporučitelju prirodnog gasa. To se radi 14 dana prije nego nova prodaja gasa počinje da važi.   

Ne možete promijeniti firmu koja vam isporučuje prirodni gas.

Da bi prirodni gas stigao do Vas, morate imati ugovor i sa lokalnim isporučiteljem gasa. S obzirom da konkurencija postoji samo u prodaji gasa, ne možete uzeti drugog isporučitelja gasa od tog koji Vam je dodijeljen po geografskim kriterijima.

Ova firma za distribuciju posjeduje cijevi za isporuku gasa, te mjerače za gas i njen je posao da prenese kupljeni gas do samog konzumenta. Ako želite znati koja firma za distribuciju djeluje u području u kojem živite, mozete se obratiti općini.

Određivanje cijena usluga distributera prirodnog gasa je regulirano i redovno ga provjerava Inspekcija za energetsko tržište. Svrha takvog sistema je da mušterije plaćaju razumnu cijenu za uslugu distribucije gasa.

Cijene gasa možete provjeriti na stranici  www.gaspriskollen.se

Ovdje možete provjeriti aktuelne cijene prirodnog gasa. Možete izabrati između različitih tipova ugovora, recimo onih sa fiksnom ili sa promjenljivom cijenom. Pored toga, pokazuju Vam se podaci i za takozvanu cijenu do daljnjeg koju ćete dobiti ukoliko sami ne izaberete neku opciju. Stranicu Gaspriskollen vodi ustanova Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Konsumenternas energimarknadsbyrå je samostalna ustanova koja besplatno informira i daje savjete u pitanjima koja se tiču energetskog tržišta.