Električnoj energiji

Električnu energiju kupujete od isporučitelja električne energije (elhandlare). U Švedskoj postoji preko 100 razlicitih isporučitelja električne energije koje možete izabrati. Internetska stranica Elpriskollen.se vam pomaže da uporedite njihove cijene i ugovore. Ovu stranicu vodi Inspekcija za energetsko tržište (Energimarknadsinspektionen), skraćenica Ei.