Lediga tjänster och tillsatta tjänster

Välj om du vill läsa mer om lediga eller tillsatta tjänster:

Med den nyckelroll vi har i utvecklingen av framtidens energimarknader så är vi alltid intresserade av kompetenta och utvecklingsorienterade människor med intresse för energimarknadsfrågor. Många av oss som jobbar här är jurister, ekonomer och ingenjörer.

Examensarbete eller skriva uppsats hos oss - studentportal

Är du student och intresserad av att göra examensarbete eller skriva en masteruppsats hos oss?

Vårt arbetssätt

Vi arbetar systematiskt och med ett strategiskt perspektiv i uppdrag och processer. Våra medarbetare ska lockas av verksamhetens inriktning och vi strävar efter att utveckla den kompetens som finns. Vi bedriver ofta vårt arbete i projektform. Det skapar förutsättningar för att kunna ta ett personligt ansvar för hur, när och var arbetet ska bedrivas mot uppsatta mål.

Det finns flera karriärvägarna hos oss. Ofta  finns en möjlighet att byta befattning internt eller tillfälligt arbeta hos andra myndigheter genom utlån.

Medarbetare berättar

År 2018 fyllde Energimarknadsinspektionen (Ei) 10 år. Här berättar några av våra medarbetare om arbetet på Ei med fokus på den utveckling som skett under de senaste 10 åren.

Våra värdeord

  • Öppenhet betyder för oss att vara transparent i myndighetsutövningen och att föra en öppen dialog med intressenter i våra uppdrag.
  • Integritet handlar om att vi är självständiga och objektiva samt har förmågan att balansera olika intressen på ett professionellt sätt.
  • Kvalitet utmärker vårt arbete och det är viktigt att vi når uppsatta mål.

Vår arbetsmiljö

Ei:s arbetsmiljö ska vara hållbar, miljövänlig och utformad för att passa medarbetare så bra som möjligt. Alla medarbetare informeras om ergonomi, kost och motion. Att man som medarbetare har både friskvårdstimme och friskvårdsbidrag ser vi som naturligt.

Vi finns i Eskilstuna

Vårt kontor finns i centrala Eskilstuna och ligger cirka fem minuters gångväg från centrum och järnvägsstationen. Vi har också ett mindre möteskontor i centrala Stockholm.