Lediga tjänster och tillsatta tjänster

Välj om du vill läsa mer om lediga eller tillsatta tjänster:

Med den nyckelroll vi har i utvecklingen av framtidens energimarknader så är vi alltid intresserade av kompetenta och utvecklingsorienterade människor med intresse för energimarknadsfrågor. Många av oss som jobbar här är jurister, ekonomer och ingenjörer.

Det här erbjuder vi

På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk. 

Det finns flera karriärvägar hos oss. Ofta finns det möjlighet att byta roll internt eller tillfälligt arbeta hos andra myndigheter genom utlån.

Medarbetare berättar

Här berättar medarbetare om arbetet på Ei. Flera av intervjuerna är gjorda i samband med att Ei fyllde tio år 2018.

Våra värdeord

  • Öppenhet betyder för oss att vara transparent i myndighetsutövningen och att föra en öppen dialog med intressenter i våra uppdrag.
  • Integritet handlar om att vi är självständiga och objektiva samt har förmågan att balansera olika intressen på ett professionellt sätt.
  • Kvalitet utmärker vårt arbete och det är viktigt att vi når uppsatta mål.

Examensarbete eller skriva uppsats hos oss - studentportal

Är du student och intresserad av att göra examensarbete eller skriva en masteruppsats hos oss?

Vi finns i Eskilstuna

Vårt kontor finns i centrala Eskilstuna och ligger cirka tio minuters gångväg från centrum och järnvägsstationen. Vi har också ett mindre möteskontor i Stockholm.