Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Textversion av filmen Olivia och Samuel - film medarbetare

Här kan du ta del av transkribering av medarbetarfilmenmed Olivia, inköpare på upphandlingsenheten och Samuel, analytiker på avdelningen för konsumenträtt.

Det som gör att jag gillar att gå till jobbet
varje dag, det är att jag har möjlighet att
ständigt lära mig nya saker.
Och jag gillar att lära mig nya saker.
Energimarknadsinspektionen är den typ av
arbetsplats där jag tror att människor är
genuint intresserade av sina arbetsuppgifter,
vilket skapar en enorm drivkraft och kunskapsbank
som resulterar i något som är mer
än att bara gå till jobbet.
Att vara på Energimarknadsinspektionen är
min första kontakt med myndighetsyrket.
Och på många sätt har det varit bättre
än vad jag förväntade mig till och med
då jag fått stort förtroende att jobba
med lite mer avancerade uppgifter
och just de saker inom vårt område som
jag tycker är extra roliga att hålla på med.
Jag tror faktiskt att en vanlig missuppfattning
kring statlig verksamhet är att det är lite stelbent
och fyrkantigt.
Men istället upplever jag att friheten är större här
än på någon av mina tidigare arbetsplatser.
Och trots att jag hade ganska begränsad kunskap
kring Energimarknadsinspektionens uppdrag
och kring marknaden som sådan när jag började,
fanns det utrymme att lära sig.
Jag tror att om man kommer
in som ny på den här arbetsplatsen
är det positivt att kunna jobba aktivitetsbaserat,
för det är alltid en öppen miljö där man kan fråga folk
om det är saker som man själv
tycker är lite mer oklara eller svåra.
Som inköpare handlar vardagen väldigt mycket
om att göra smarta och hållbara inköp
och då utefter marknadens behov.
Därför tycker jag också att min roll
fyller en väldigt viktigt funktion
även om jag inte jobbar med de mest
komplexa frågorna som rör kärnverksamheten.
Man kan ta min avdelning som exempel;
avdelningen för konsumenträtt.
Vi arbetar med att stärka konsumenternas
ställning på energimarknaderna
bland annat genom att se till att företagen
följer de lagar och bestämmelser som gäller.
Jag skulle inte säga att jag har någon typisk arbetsdag
utan det kan vara att man sitter och gör faktisk analys
har interna möten och ibland har jag varit iväg på
europeiska sammanhang i t.ex. Bryssel.
Jag har ganska stora möjligheter att sätta
egen prägel på hur jag använder min tid
och det kräver att man tar ansvar för att faktiskt
få saker gjorda och strukturerar sin egen tid.
Att få bidra till det viktiga arbetet
som vi gör här på myndigheten
och samtidigt kunna göra det på mitt sätt,
det är någonting som ger mig en enorm drivkraft.
Det är en fördel med att vi ändå är 120 medarbetare
och vi alla besitter så otroligt mycket olika
kunskaper och kan bidra med så otroligt mycket olika.
För mig är det en nyckel till en bra arbetsplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL