Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-22 01:35:47

Textversion av filmen Nytt avtal i ELIN - instruktionsfilm

Här kan du ta del av transkribering av instruktionsfilmen om nytt avtal i e-tjänsten ELIN.

Här gör vi nu ett val vad det är för typ av avtal vi vill rapportera.

Om det är privatavtal eller om det är företagsavtal.

Processen ser egentligen likadan ut för både privatavtal och företagsavtal.

Här väljer man nytt avtal.

Man fyller i avtalets namn

och även elhandlarens-ID.

De nya avtalsformer som ska rapporteras i Elin

från och med den 1 mars är

fasta 3, 4 och 5 månadersavtal.

Här väljer vi ett leveransvillkor.

Man kan även skapa ett nytt leveransvillkor direkt i den här vyn.

Man kryssar i om avtalet har en minsta förbrukning

även om avtalet har en max-förbrukning.

Det går även att lämna de här fälten tomma.

Här väljer vi vilken dag avtalet kan tecknas från.

Om det finns någon övrig information till avtalet.

Här fyller ni i den länk som leder till avtalet på er egen hemsida.

Gäller detta ett rabattavtal så fyller man i det här, och om det gäller endast nya kunder

eller om det gäller alla kunder

och även villkoren för rabattavtalet.

Om det är någon typ av förnybar el som det här avtalet innehåller.

Gällande elområden, när det gäller de fasta avtalen

så kan man välja fler än ett elområde.

Gäller det ett rörligt avtal så går det bara att ange endast ett elområde.

Vi klickar på nästa.

Här anger vi pris giltigt från

Vilket datum avtalet kan tecknas från

Tidigast dagens datum och senast en månad framåt i tiden.

Och avtalet fasta årsavgift.

Och det fasta elpriset.

och här fyller du i rabatten om avtalet har en engångsrabatt.

Och här fyller du i rabatten om avtalet har en engångsrabatt.

Även en öresrabatt.

Har man fyllt i öresrabatt så måste man även ange giltighetstiden för rabatten.

Klickar på nästa.

Det här är förhandsgranskningen av avtal och priser.

Där ser vi avtalstypen och vilket elområde avtalet säljs i.

Vad som ingår i jämförpriset och alla priser är exklusive moms

förutom nedersta raden där momsen är inräknad.

Sedan har vi villkor för rabattavtal

även villkoren för avtalet.

De tre översta är Ei:s förklarande text till konsumenterna.

Det är uppsägningstid, automatisk förlängning och omteckningsrätt.

De fyra nedersta är elhandlarens information som har angetts i leveransvillkoren.

som är förtida uppsägning, faktureringsalternativ och betalningsalternativ

och vad som händer när avtalet löper ut.

Ser allt korrekt ut så klickar man på spara.

Avtalet är nu tilllagt.