Söker du efter upphävda föreskrifter?

EL

Publiceringsår

Föreskrift

Ändrad/Omtryck/konsoliderad

EIFS 2019:7 (pdf 41 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare  
EIFS 2019:6 (pdf 31 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter
om fastställande av generellt tillämpliga krav för
anslutning av förbrukare 
 
EIFS 2019:5 (pdf 29 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter
om funktionskrav för mätsystem och
mätutrustning
 
EIFS 2019:4 (pdf 96 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avser med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram  
EIFS 2019:3 (pdf 28 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler  
EIFS 2019:2 (pdf 27 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag  
EIFS 2019:1 (pdf 55 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag  
EIFS 2018:2 (pdf 161 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av generellt tillämpliga krav för
nätanslutning av generatorer
 
EIFS 2018:1 (pdf 23 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt
avtal om leverans av el löper ut
 

EIFS 2016:2 (pdf 107 KB)

 


Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

EIFS 2019:8 (pdf 60 KB)
Ändrad EIFS 2017:1 (pdf 23 KB)

Konsoliderad (pdf 23 KB)EIFS 2016:2 (pdf 332 KB)

EIFS 2015:4 (pdf 50 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten.

Ändrad EIFS 2015:9 (pdf 26 KB)
Konsoliderad EIFS 2015:4 (pdf 466 KB)

EIFS 2015:3 (pdf 22 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende anslutning av elproduktionsanläggningar

 

EIFS 2013:8 (pdf 17 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el

 

EIFS 2013:7 (pdf 29 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

Ändrad EIFS 2015:8 (pdf 28 KB)

EIFS 2020:1 (pdf 34 KB)

Konsoliderad EIFS (pdf 34 KB) 2013:7 (pdf 193 KB)

EIFS 2013:6 (pdf 31 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

 

EIFS 2013:5 (pdf 29 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

 

EIFS 2013:4 (pdf 29 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare

 

EIFS 2013:3 (pdf 44 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten

 

EIFS 2013:1 (pdf 59 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

 

EIFS 2012:4 (pdf 68 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

Ändrad EIFS 2015:10 (pdf 37 KB) 
EIFS 2020:2 (pdf 41 KB)
Konsoliderad EIFS 2012:4 (pdf 255 KB)

 

 

 NATURGAS

Publiceringsår

Föreskrift

Ändrad/Omtryck/Konsoliderad

 

 

 
EIFS 2014:8 (pdf 1 MB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

 
EIFS 2014:6 (pdf 39 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

 
EIFS 2014:5 (pdf 77 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

 
EIFS 2012:6 (pdf 32 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen  
EIFS 2012:3 (pdf 20 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning  
STEMFS 2006:3 (pdf 74 KB) Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning  

FJÄRRVÄRME

Publiceringsår

Föreskrift

Ändrad/Omtryck/Konsoliderad

EIFS 2014:2 (pdf 45 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme)  
EIFS 2010:1 (pdf 150 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet  
EIFS 2009:3 (pdf 25 KB) Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten