Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-21 00:04:18

Hinder för efterfrågeflexibilitet - Ei:s tillsyn

Elnätsföretag får enligt ellagen inte ställa tekniska krav eller andra villkor som gör det svårt att erbjuda tjänster i form av ändrad elanvändning. Enligt förordningen om elnätsverksamhet ska Ei varje år sammanställa och publicera vilka hinder som finns för efterfrågeflexibilitet.

Så här går tillsynen till

Energimarknadsinspektionen (Ei) genomför varje år en undersökning om vilka hinder som finns för att erbjuda tjänster för ändrad elanvändning, så kallad efterfrågeflexibilitet.

Tillsynen och undersökningen sker via en enkät till elnätsföretag, elhandlare och energitjänsteföretag, eller via en öppen workshop där frågan diskuteras. Oavsett metod sammanställs och publiceras alltid resultatet i en rapport.

Förutom att sammanställa och offentliggöra de krav som ställs i enlighet med 23 § förordningen (2022:585) om elnätsverksamhet, är syftet med rapporten även att beskriva efterfrågeflexibilitet som begrepp, berörda aktörer, relevanta regelverk samt vilka hinder som finns enligt marknadsaktörer.

De rapporter Ei hittills publicerat är:

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2023 en sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av efterfrågeflexibilitet (Ei R2023:15)

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2022 en sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning (Ei R2022:15)

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2021 en sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning (Ei R2021:13). Länk till annan webbplats.

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2020 en sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning (Ei R2020:10).

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2019 en sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elanvändning (Ei R2019:04 Pdf, 1014 kB.)

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2018 en sammanställning av tekniska krav och andra villkor för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad elförbrukning (Ei R2018:15 Pdf, 1.4 MB.).

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2017 (Ei R2017:09 Pdf, 769.2 kB.).

Under 2016 genomfördes ingen undersökning eftersom vi samma år genomförde ett omfattande regeringsuppdrag om efterfrågeflexibilitet vilket resulterade i rapporten - Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15 Pdf, 3 MB.).

Tjänster för efterfrågeflexibilitet 2015 (Ei PM2015:02 Pdf, 1.1 MB.).

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL