Pågående upphandling

Benämning/Rubrik:

Upphandling av ett datainsamlingssystem

Upphandlingen omfattar ett system som kan tillgodose Ei:s behov av statistik/data från olika energimarknadskällor.

Anbud ska vara skrivet på något av följande språk: svenska, norska, danska eller engelska.

Referensnummer:

2017-102751

Sista anbudsdag:

2017-11-30
För att få tillgång till förfrågningsunderlag måste leverantören registrera sig hos TendSign. Att registrera konto är kostnadsfritt.