Om vår logotyp används i samband med produktion av tryckt material vill vi gärna att du kontaktar Ei:s kommunikationsfunktion för översyn innan materialet går till tryck.

Ei är förkortning för Energimarknadsinspektionen

Ei ska helst inte skrivas med endast versaler (EI) eftersom det lätt kan förväxlas med ordet El.

Energimarknadsinspektionens logotyp

Energimarknadsinspektionens grafiska profil

  • Kontakta kommunikationsfunktionen på Ei för att få tillgång till Ei:s grafiska profil. Tel 016-16 27 00.