Nyheter 2017

 • Tillsynen mot Gotlands Elnät AB är avslutad

  Skapad: Granskad:

  I oktober 2017 inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn mot Gotlands Elnät AB efter företagets besked om att inte tillåta anslutning av ny elproduktion i sitt elnät. Tillsynen är nu avslutad utan åtgärd, men med ett förtydligande om vad som gäller för mikroproduktion.

 • Ei granskar elavbrotten

  Skapad: Granskad:

  Elnätsföretagen har en skyldighet att hålla en god leveranskvalitet i sina elnät. Just nu granskar Energimarknadsinspektionen (Ei) om elnätsföretagen lever upp till ellagens krav vad gäller avbrott.

 • Ny EU-förordning för driftsäkerhet träder i kraft

  Skapad: Granskad:

  Den 18 december träder EU-förordningen 2017/2196 i kraft. Nätföreskriften för nödsituationer och återuppbyggnad avseende electricitet (på engelska Emergency and Restoration, ER) handlar om vad som ska göras i händelse av en stor störning i elnätet.

 • Vid årsskiftet flyttar energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan

  Skapad: Granskad:

  Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Förändringen betyder att elnätsföretagen får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Den innebär också att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen. 

 • Ställs krav som hindrar efterfrågeflexibilitet?

  Skapad: Granskad:

  Ställer elnätsföretagen några krav som gör att företag inte kan erbjuda tjänster för ändrad elförbrukning? Nej, visar en undersökning som Energimarknadsinspektionen (Ei) nu har slutfört.

 • SverigesEnergi måste förbättra sin konsumentinformation

  Skapad: Granskad:

  SverigesEnergi lämnar inte fullständigt information till konsumenterna innan de sluter avtal. Det visar en granskning som Energimarknadsinspektionen (Ei) har gjort. Företaget har nu till början av nästa år på sig att åtgärda bristerna. Skulle bristerna kvarstå efter det, riskerar företaget vite på upp till 300 000 kronor per månad som inte föreläggandet följs.

 • ENTSO-E bjuder in till offentligt samråd

  Skapad: Granskad:

  Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på nätmodell för året före, dagen före och intradag enligt EU-kommissionens förordning SO. Det är organisationen ENTSO-E* som bjuder in till skriftligt samråd.