Så här byter du gashandlare

Om du är ansluten till naturgasnätet kan du också byta gashandelsföretag. Precis som på elmarknaden kan det finnas pengar att spara på jämföra priser hos olika företag.

Du kan inte byta nätföretag

För att få din gas överförd till dig ska du ha ett avtal med ditt lokala gasnätsföretag. Nätfö­retaget äger gasledningar och gasmätare och ser till att gasen du köpt överförs till dig. Vill du veta vilket nätföretag som verkar där du bor kan du fråga kommu­nen.

Eftersom det bara är handeln med gas som är konkurrensutsatt så kan du byta gashandlare, men inte nätföretag.

Gasnätsföretagens prissättning är reglerad och granskas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Syftet är att du som kund ska betala ett skäligt pris för nätföretagens tjänster.

Pågående ärende om att få bygga naturgasledning