Aktuellt - marknadsövervakning

Här kan du prenumerera på det senaste om marknadsövervakning från Energimarknadsinspektionen (Ei). Informationen vänder sig främst till branschen.

  • Ei fortsätter att besöka företag för att prata om transparensförordningen

    Skapad: Granskad:

    Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsynsansvar över transparensförordningen och har sedan 2015 besökt nio företag som omfattas av förordningen. Ei fortsätter under 2017 med att besöka ytterligare företag. Under besöken finns möjlighet för företagen att ställa frågor om förordningen som trädde i kraft i januari 2015.

  • Skärpta straff från 1 februari

    Skapad: Granskad:

    Den 1 februari 2017 skärps maxstraffet för den som gör sig skyldig till brott mot marknadsmissbruksreglerna, det vill säga insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan eller obehörigt röjande av insiderinformation, rörande elhandel i grossistledet.