Den 26 november 2015 skickade Europeiska kommissionens kommitté ut ett förslag avseende kommissionsriktlinjen Transmission System Operation (SO). Förslaget är en sammanslagen version av tidigare publicerade "nätföreskrifter för drift". Sammanslagningen innebar en förändring från nätföreskrift (även kallad nätkod) till kommissionsriktlinje.

Ei hade ett samråd om kommissionsriktlinjen SO den 12 januari 2016. Här kan du ta del av minnesanteckningar och presentationen som visades:

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Transmission system operation (SO)