El

I Sverige är handeln med el avreglerad sedan 1996. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som granskar elnätsföretagens naturliga monopolställning på elmarknaden och ser till att elhandelsföretagen följer de regler som finns. Utifrån vår expertkunskap föreslår vi vid behov lagändringar och andra åtgärder för att energimarknaderna ska fungera ännu bättre. För att det ska bli enklare för energikunder att välja elavtal erbjuder Ei en oberoende prisjämförelsesajt Elpriskollen.