• Välkommen att lämna synpunkter senast den 21 juni

  Skapad: Granskad:

  I början av juni bjöd Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium om elnätsreglering. Här hittar du presentationerna från seminariet och du kan även lämna synpunkter på det förslag som Ei presenterade under dagen.

 • Seminarium om elnätsreglering 8 juni

  Skapad: Granskad:

  Den 8 juni bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium om elnätsreglering. Då har intressenter möjlighet att komma med synpunkter på några av de förslag som Ei tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget "Utvecklad reglering för framtidens elnät".

 • Välkommen att lämna synpunkter på elnätsregleringen

  Skapad: Granskad:

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har ett uppdrag från regeringen att analysera och utvärdera den nuvarande elnätsregleringen. Som en del i utvärderingen vill Ei ge intressenter möjlighet att lämna synpunkter på regleringen.

 • Nu kan du följa arbetet med regeringsuppdraget

  Skapad: Granskad:

  Nu har vi startat upp en ny projektsida där du har möjlighet att följa Ei:s arbete med regeringsuppdraget som handlar om att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamheten. Prenumerera gärna på vår projektsida om du inte redan gör det.