Allmänna handlingar och avgifter för kopior

I samband med att Ei tillhandahåller kopior av allmänna handlingar tar vi också ut en avgift. I vissa fall tar vi ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk format.

Mer fördjupad information om Ei:s allmänna handlingar